காதலெனப்படுவது...?

கண்கள் ரெண்டும்‍ சிக்கிமுக்கி
பார்வைகள் மோதிதீப்பொறி எழ‌
இடைவெளி எரித்து
இணைக்கும் காதல்!!!

Wednesday, September 8, 2010

காதல் காலம்


*சுகமுண்டு ஆயிரம்
காதலில் இங்கே

*தனிமையில் துணை வரும்
நினைவுகள் சுகம்
நினைவுகள் பகிரும்
நிமிடங்கள் சுகம்

*இருவருக்கிடையே
இடைவெளி சுகம்
இடைவெளி இல்லா
இறுக்கம் சுகம்

*நினைவுகள் தடுக்கி
விழுவது சுகம்
விளைவாய் வருகிற
விழுப்புண் சுகம்

*சிரிக்கும் போது
சிரிப்பது சுகம்-முகம்
மடியில் புதைத்து
அழுவது சுகம்

*அணைப்பில் அணைந்து
உறங்குதல் சுகம்
விரல் கேசம் கோத  
விழிப்பது சுகம்

*சினம் கொண்டு
திட்டுதல் சுகம்
திட்டுக்கள்  திரும்ப
வாங்கலும் சுகம்

*தனிமையில் புலம்பி
பேசுதல் சுகம்
இணைந்த பின் மௌனம்
இன்னும் சுகம்

*தெரிந்தும் காதல் சொல்ல
வேண்டுதல் சுகம்
வெட்கம் கூடி
சொல்வதும் சுகம்

*அடிக்கடி வருகிற
ஊடல் சுகம்
ஊடல் கடந்த
நாழிகை சுகம்

*காதல் மொழிகள்
பேசுதல் சுகம்
பேசச்சொல்லி கேட்டலும் சுகம்

*படைத்த கவிதைகள்
படிப்பது சுகம்- காதல் கரைத்த
கவிதைகள் புதிதாய்
படைப்பது சுகம்

*கடல்வெளி பரப்பில்
சிறுதுளி நீராய்

தொலைத்திட்ட காதலும் சுகம்

மனவெளி பரப்பில்
பசுமை மங்கா

காதல் காலமும் சுகம்...         

ஆதலினால்....


*மின்னல் ஒரு கண்ணில்
அவள் பிம்பம் மறு கண்ணில்

*பூக்கள் ஒரு கண்ணில்
அதன் வாசம் மறு கண்ணில்

*வெளிச்சம் ஒரு கண்ணில்
கும்மிருட்டு மறு கண்ணில்

*பாலை ஒரு கண்ணில்
பெரும் மலையோ மறு கண்ணில்

*தேகம் ஒரு கண்ணில்
அதன் ஜீவன் மறு கண்ணில்

*தாகம் ஒரு கண்ணில்
நீர் சுனையோ  மறு கண்ணில்

*தெய்வம் ஒரு கண்ணில்
அதன் பக்தன்  மறு கண்ணில்

*தளிர்கள் ஒரு கண்ணில்
அதன் வேர்கள் மறு கண்ணில்

*புயலோ ஒரு கண்ணில்
பெரும் அமைதி மறு கண்ணில்

*கடலோ ஒரு கண்ணில்
அலைகள் மறு கண்ணில்

*பஞ்சம் ஒரு கண்ணில்
பெரும் பசுமை மறு கண்ணில்

*சிரிப்பு ஒரு கண்ணில்
நன்அழுகை மறு கண்ணில்

*ஜனனம் ஒரு கண்ணில்
மரணம் மறு கண்ணில்

*என் காதல் ஒரு கண்ணில்
அவள் காதல் மறு கண்ணில்

*இரட்டை பிறவி என் கண்கள்
இரண்டாய் ஆயின உன்னாலே....

காதல் தவம்


விழி இரண்டிலே எனைக்கலந்தேன்
உந்தன் உடலிலே உயிர் துறந்தேன்

கரிய கூந்தலிலே கரைந்து விட்டேன்
மலர் சூடும் பூவை உன் மனம் நுகர்ந்தேன்

வேரைப்போல் என் உடல் முழுதும்
சிறு கிளைகள் விட்டு நீ பரவி விட்டாய்

உந்தன் பார்வைதனை உந்தன் வார்த்தைதனை
எந்தன் வேருக்கு நீராக்கி
காதல் விதையை நீ விருட்சமாக்கினாய்

விருட்சம் மடிவது கடினம்
என் காதல் என்பதோர் புனிதம்

உன் இதழ் நுனியில்  என் உடல் வைத்தேன்
காதல் உயிர் தன்னை நீ கொடுத்தால்

உடலும் உயிருமாய் இரண்டறக்கலந்து
இறப்பு என்பதை மறந்திடுவோம்

புதிதாய் மறுமுறை பிறந்திடுவோம்  
 
Related Posts with Thumbnails