காதலெனப்படுவது...?

கண்கள் ரெண்டும்‍ சிக்கிமுக்கி
பார்வைகள் மோதிதீப்பொறி எழ‌
இடைவெளி எரித்து
இணைக்கும் காதல்!!!

Friday, August 27, 2010

சில பதில்களும் ஒரு பதிலும்

பூமிக்குள் என்ன இருக்கிறது?
நீர் என்றார் ஒருவர்
வேர் என்றார் ஒருவர்
கற்குழம்பு என்றார் ஒருவர்
மணல் அடுக்கு என்றார் மற்றொருவர்
இடைமறித்து  
மகள் சொன்னாள்
"பூமிக்குள்ள பூமி தான் இருக்கும்"
   

No comments:

Related Posts with Thumbnails