காதலெனப்படுவது...?

கண்கள் ரெண்டும்‍ சிக்கிமுக்கி
பார்வைகள் மோதிதீப்பொறி எழ‌
இடைவெளி எரித்து
இணைக்கும் காதல்!!!

Tuesday, November 13, 2007

இன்று இறந்த இறந்தகாலம்

*கலவரத்தில் ஒடிக்கப்பட்டது
சிபியால் காக்கப்பட்டு
சிலையான‌
அந்த பறவையின் சிறகு...

*எரிக்கப்பட்டது
சிறகின் பெருமை சுமந்த‌
நூலகம் ஒன்று...

*நகரங்கள் மட்டுமல்ல‌
பழைய நல்ல நாட்களும்
இப்படித்தான் புதைகின்றன...

எவருக்கும் தெரியாமல்!!!

புதிய சந்ததிகள்
புணர முடியாமல்...

No comments:

Related Posts with Thumbnails